AMC Tuam Erasmus

Táimid ar ais slán sábhailte i ndiadh oíche a chaitheamh ar Inis Mór agus lá a chaitheamh i nGaeltacht Chonamara. Bhí eispéireas den chéad scoth ag na daltaí arís inniú. Dhreap said Binn Ghuaire agus thug siad cuairt ar Mhainistir na Coille Móire.

Back safe & sound after spending the night on Inismore & the day in the Connemara Gaeltacht. The students had a fantastic experience again today. They climbed Diamond Hill & visited Kylemore Abbey.
Léargas
Archbishop McHale College Tuam

Erasmus+

AMC Tuam Erasmus

D’fhreastal na daltaí go léir ar cheardlanna/ ranganna Dé Luain. Dhear siad a n-ainmneacha agus a ndátaí breithe in Ogham; d’fhoghlaim agus chleachtaigh siad roinnt Gaeilge ar maidin. D’fhoghlaim siad faoi agus d’éist siad leis an na píopaí uileann chomh maith le hamhráin thraidisiúnta (sean nós agus bailéidí) a bhlaiseadh agus a thrialú sa cheardlann ceoil. D’fhoghlaim siad faoin eisimirce agus faoin nGorta Mór le linn na ceardlainne staire agus iompraíodh ar ais chuig 1845 iad trí pháirt a ghlacadh i bhfibíní cleamhnais. Críochnaíodh an lá ag an bpictiúrlann.

All of the students attended workshops/ classes on Monday. They designed their names and dates of birth in Ogham and they learnt some Irish in the morning. They learned about & listened to the bagpipes as well as getting a taste of & trying traditional Irish songs(Sean Nós & ballads) in the music workshop. They learned about the Famine during the history workshop and were transported back to 1845 through a speed dating session. They finished the day off at the cinema.

Archbishop McHale College Tuam
Léargas

Erasmus+
 

AMC Tuam Erasmus

Táimid ar ais slán sábhailte i ndiadh oíche a chaitheamh ar Inis Mór agus lá a chaitheamh i nGaeltacht Chonamara. Bhí eispéireas den chéad scoth ag na daltaí arís inniú. Dhreap said Binn Ghuaire agus thug siad cuairt ar Mhainistir na Coille Móire.

Back safe & sound after spending the night on Inismore & the day in the Connemara Gaeltacht. The students had a fantastic experience again today. They climbed Diamond Hill & visited Kylemore Abbey.
@Leargas.Ireland
@amctuam
@EUErasmusPlusProgramme