AMC Tuam Erasmus

Táimid ar ais slán sábhailte i ndiadh oíche a chaitheamh ar Inis Mór agus lá a chaitheamh i nGaeltacht Chonamara. Bhí eispéireas den chéad scoth ag na daltaí arís inniú. Dhreap said Binn Ghuaire agus thug siad cuairt ar Mhainistir na Coille Móire.

Back safe & sound after spending the night on Inismore & the day in the Connemara Gaeltacht. The students had a fantastic experience again today. They climbed Diamond Hill & visited Kylemore Abbey.
Léargas
Archbishop McHale College Tuam

Erasmus+